Żary,

poniedziałek, 24 marca 2014

Rok 801 n.e. Pierwsza wzmianka prowincji Sarove (Żary?)

Dokument związany z władcą Thaculfem, Thacgolfusem wspomina o pago (kraju) zwanym Sorabi lub Sarove: wymienia też pagi ("kraje") specjalne: Niseni, Bresenici, Dalemincii. Więcej szczegółów przynosi "Historia Księstwa Żagań" (Geschichte des Herzogthums Sagan: autor Johann Gottlob Worbs). Opisuje ona dokument z roku 801, który opisywał darowanie całej niewielkiej prowincji Sarove leżącej "przy Czechach".


J. Gottlob Worms pisze że około roku 800 cała prowincja Żary miała należeć do Czech. Jako dowód wymienia on dyplom cesarza Henryka II, w którym zawarte jest potwierdzenie darowania prowincji Sarove przez grafa Thacgolfa z Czech. Darowanie miało miejsce w roku 801 i podarowany kraj nazwany został " mała prowincja Sarove, która leży przy Czechach".


wg Wenceslai Hagek a Liboczan, annales Bohemorum e Bohemica editione latine ... By Gelasius Dobner

Johann Gottlob Worbs

Uczęszczał do szkoły w swoim rodzinnym mieście, od 1774 roku chodził do szkoły w Niederwiesa w Greiffenbergu a od 1777 w Jeleniej Górze (Hirschbergu). Od 1781/84 studiował teologię protestancką na uniwersytecie w Halle, a następnie kilka lat pracował jako prywatny nauczyciel. W 1787 roku został proboszczem w Przewozie (Priebus) -zadanie, które piastował aż do swojej śmierci.

Ponadto, był nadinspektorem Księstwa Sagan w 1804 i w 1818 ogólnym kuratorem księstwa Sagan i pruskich Górnych Łużyc. Od 1790 roku był członkiem Górnołuzyckiego Towarzystwa Nauk, od 1819 roku Honorowym Członkiem Towarzystwa Śląskiej Kultury Patriotycznej i później był również stałym członkiem Turyńsko-Saksońskiego Stowarzyszenia Historycznego- Thüringisch-Sächsischen Geschichtsvereins. W 1817 roku był na Uniwersytecie Wrocławskim w randze Dr Phil . i 1830 powołany jako D. Theol . .

Worbs był jednym z pierwszych historyków Łużyc, zwłaszcza badał Dolne Łużyce. On również zajął się tematem jego ojczyzny Śląska. Badał lokalną i narodową historię i historię Kościoła i pozostawił po sobie zbiory materiałów źródłowych. Jego głównym zadaniem jest uważany za pierwszy zbiór mat. naukowych i przetwarzanych dolnołuzyckich źródeł: Inventarium diplomaticum Lusatiae inferioris .


Geschichte des Herzogthums Sagan By Johann Gottlob Worbs

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz