Żary,

sobota, 14 marca 2015

Czy do Żar dotrze kolej aglomeracyjna?

Propozycja opr. CZT 
 
Centrum Zrównoważonego Transportu od wielu lat czyni starania mające na celu utworzenie Zielonogórskiej Kolei Aglomeracyjnej. Pomimo wielu apeli czy promocji na konferencjach propozycja ZKA powstaje bez odzewu wśród władz regionu. Proponowany przez nas układ oprócz Linii A łączącej Sulechów z Nową Solą przez Zieloną Górę, zawiera także Linię B (Żary-Zielona Góra) oraz Linię C (Nowa Sól-Żary przez Żagań). Proponowany układ przedstawiamy na mapie w załączniku. Wg naszych informacji rozebrano torowisko ZKA w okolicach Nowej Soli, pod południową obwodnicę tego maista.
Linia A wymaga - oprócz utworzenia ew. nowych przystanków - już "tylko" uruchomienia połączeń. Linie B i C to niezbędne wydatki z RPO na infrastrukturę kolejową - wszyscy powinniśmy naciskać na Urząd Marszałkowski w odniesieniu do rewitalizacji linii na potrzeby ZKA. Trzeba wykorzystać sprzyjające okoliczności - w niewielu regionach naszego kraju w tak bliskiej odległości znajdują się połączone liniami kolejowymi ważne ośrodki miejskie.
Liczymy na podjęcie wspólnych działań mających na celu uruchomienie Zielonogórskiej Kolei Aglomeracyjnej. Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 może być ku temu doskonałą okazją.

poniedziałek, 27 października 2014

Szansa na ocalenie linii kolejowych wokół Żar?

Czy takie linie jak:
-Ruszów- Gozdnica,
-Żagań- Szpotawa- Głogów
-Żary- Bieniów- Lubsko
-Lubsko- Bieniów- Ziel. Góra
mają jeszcze szansę na reaktywację? Zapytaliśmy eksperta z portalu Kolejowa Iłowa. Oto jego opinia: 

Największą szansę na powodzenie miałby lobbing na rzecz gruntownego remontu linii 282 Żary - (Iłowa Żagańska -) Węgliniec. O ile odcinek lubuski tej trasy cieszy się w miarę dobrymi parametrami, o tyle część dolnośląska jest w fatalnym stanie. W wielu miejscach nawet lekkie szynobusy muszą zwalniać i przejeżdżać niektóre odcinki z prędkością ~10-20 km/h! (np. przy wyjeździe z Węglińca niemal do samego Starego Węglińca) Na dodatek PKP PLK na początku 2011 roku informowało, iż odcinek Ruszów - Węgliniec został zakwalifikowany do tras zagrożonych zamknięciem w perspektywie pięciu lat.

Upłynęły już prawie 4 lata, a nadal praktycznie nic nie zrobiono, poza doraźnymi drobnymi naprawami, umożliwiającymi jakąkolwiek przejezdność. Jeśli więc myślimy na poważnie o reaktywacji połączeń do Gozdnicy, musimy walczyć o remont dolnośląskiego odcinka Żary-Węgliniec.

poniedziałek, 24 marca 2014

Rok 801 n.e. Pierwsza wzmianka prowincji Sarove (Żary?)

Dokument związany z władcą Thaculfem, Thacgolfusem wspomina o pago (kraju) zwanym Sorabi lub Sarove: wymienia też pagi ("kraje") specjalne: Niseni, Bresenici, Dalemincii. Więcej szczegółów przynosi "Historia Księstwa Żagań" (Geschichte des Herzogthums Sagan: autor Johann Gottlob Worbs). Opisuje ona dokument z roku 801, który opisywał darowanie całej niewielkiej prowincji Sarove leżącej "przy Czechach".