Żary,

czwartek, 12 lutego 2009

Jak to przed wojną zamek w Ochli wyglądał

Dolny Zamek w Ochli pod Zieloną Górą. Przedwojenne ryciny i rysunki.

wg Grünberger Hauskalender: Heimatkalender für die Kreise Grünberg und Freystadt auf das Jahr 1938

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz